اعطای نمایندگی

شرایط:

1) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2)اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.

3)عدم اعتیاد به مواد مخدر.

4)نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری.

5)داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.

6)دارا بودن شرایط بازاریابی و فروش محصولات شرکت.

مراحل انجام کار

ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده:

1)اصل و کپی شناسنامه(برابر اصل شده ) .

2)پرینت فرم تکمیل شده اینترنتی اخذ نمایندگی شرکت.

3)اصل و کپی کارت پایان خدمت (برابر اصل شده ) .

4)۶ قطعه عکس۴*۳ .

ارائه مدارک زیر جهت تکمیل پرونده:

1)فیش واریز خرید اولیه (خرید اولیه توسط شرکت تعیین و به متقاضی اعلام می شود).

2)تکمیل فرم تعهد نامه توسط یک نفر کارمند رسمی دولت .

3)اصل و کپی حکم کارگزینی سال جاری ضامن .

4)اصل و کپی اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر یا فروشگاه .

5)عکس از تمام زوایای دفتر یا فروشگاه و تجهیزات داخلی و نمای بیرونی .

6)گواهی عدم سوء پیشینه .

7)پس از طی این مراحل پرونده بررسی نهایی شده و در صورت تأیید، کد نمایندگی به شخص حقیقی اعلام می شود