تماس با ما

شرکت تولیدی زراعتی

ایران -خراسان رضوی – مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز ۲ – تولیدی زراعتی

۰۵۱-۳۵۴۱۳۷۳۲           051-35413731

۳۰۰۰۸۱۵۱