کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت گروه صنعتی زراعتی در راستای خط مشی کیفیت شرکت با بکارگیری لوازم و تجهیزات پیشرفته تست و آزمون و به کمک تکنیکهای آماری و با استفاشده از نیروهای باتربه بستری مناسب و مطمئ جهت تولید  محصولی باکیفیت در چارچوب افزایش رضایتمندی مششتریان تحت استاندارد مدیریت کیفیت 2009:ISO/Ts 16949 فعالیتهای زیر را سرلوحه کار خویش قرار دادشه است

کنترل کیفیت گروه صنعتی زراعتی متعهد است خرید انجام شده که بر کیفیت محصولات و تجهیزات تاثیرگذار است را تحت کنترل داشته باشد.بدین مظور تمامی واد اولیه خریداری شده مورد بازرسی و آزمون قرار میگیرند و درصورت تاید،اجازه ورود قطعه یا مواد اولیه به شپروسه تولید صادر میگردد.

واحد کنترل کیفیت مسئولیت نظارت،بازرسی و کنترل دقیق کلیه فرایندهای تولید از جمله:پرسکاری،تراشکاری،جوشکاری،سم پیچی،مونتاژ و… را برعهده دارد.بدین منظور کلیه فرایندهای بازرسی و آزمایش هر محصول را مطاق رح کنترل و دستورالعمل های اجرایی و بازرسی آن محصول را انجام میدهد.

در این مرحله محصولات پس از تولید توسط دستگاه تمام اتو ماتیک مورد بارسی کامل قرار می گیرد و پس از تایید،قطعات وارد مرحله کدگذاری و بسته بندی شده و سپس به انبار تحویل داده می شود،تا پس از هماهنگی برای مشتریان ارسال شود.

یکی از وظایف مهم واحد کنترل کیفیت کالیبراسیون ابزار می باشد،تمامی بشزار موجود که شامل:لودسل ها،انواع کولیس،میکرومتر،ساعت های اندیکاتور،شابلون های تراشکاری،فشارسنج،دماسنج و…توسط دستگاه مرجع کالیبره و از دقت و صحت آن اطمینان حاصل می شود.