اصلی

خراسان رضوی – مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز ۲ – تولیدی زراعتی

۰۵۱-۳۵۴۱۳۷۳۲           ۰۵۱-۳۳۵۴۱۳۷۳۱
www.zeraati-co.com

 info@zeraati-co.com

http://telegram.me/zeraaticompany

    شرکت تولیدی زراعتی ،به عنوان یکی از اولین تولید کنندگان محصولات دینام و استارت و … در کشور ،در سال ۱۳۵۹ بطور غیر رسمی با توجه به نیاز کشور و با استفاده از تجربیات بدست آمده در تعمیرات استارت و دینام،شروع به تولید و ساخت قطعات استارت و دینام کرده و با تولید کالکتور دینام بعنوان اولین محصول این شرکت جهت ارتقاء کشورمان با به عرصه ی تولید نهاده است.